Welkom

Zaligsprekingen


Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. (Mattheüs 5:3-4)


Er zijn veel mensen die geestelijk rijk zijn, dat wil zeggen: ze verbeelden zich, dat ze geestelijk in overvloed leven en genade genoeg hebben. Daarom hebben ze goede moed en een vrolijk hart. Ze doen net alsof ze ‘brief en zegel’ hebben dat ze met God in volmaakte vrede leven. En omgekeerd; ze denken dat God ook met hen tevreden is. Overeenkomstig hun eigendunk zijn ze immers godzalige mensen. In werkelijkheid zijn ze door en door rampzalige mensen, die, tenzi...

lees meer

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit