Dagelijks Woord

Zeg niet: Gelijk als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen; ik zal een ieder vergelden naar zijn werk. -- Spreuken 24:29

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. (Psalm 1:1-2)

Stapelvol van geluk

Luther noemt de psalmbundel een apotheek en een lusthof. In een apotheek vinden wij geneesmiddelen tegen onze ziekten en in een hof de sappige vruchten waarmee wij gevoed worden. Beide zijn in de psalmbundel te vinden.

Vandaar de liefde voor de psalmen. Zij zijn niet alleen oud, maar ook fonkelnieuw, omdat het Gods Woord is in de klachten, zondebelijdenissen, dankzeggingen en aanbiddingen. Vooral omdat wij daarin Christus vinden in Zijn vernedering en verhoging...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...