Dagelijks Woord

Want zie, Die de bergen formeert, en den wind schept, en den mens bekend maakt, wat zijn gedachte zij, Die den dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, HEERE, God der heirscharen, is Zijn Naam. -- Amos 4:13

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Wie gij de zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. (Joh. 20:23)

Wie kan uitspreken welk een onuitsprekelijke, krachtige en zalige troost het is dat een mens voor een ander met een woord de hemel ontsluiten en de hel toesluiten kan? Want in het genaderijk dat Christus door Zijn opstanding gesticht heeft, doen wij niet anders dan dat wij de mond openen en zeggen: Ik vergeef u de zonden, niet van mijzelf of op mijn eigen gezag, maar in de plaats en in de naam van Jezus Christus. Want Hij zegt niet: ‘Gij zult de zonden vergeven van uwentwege, maar Ik zend u gelijk de Vader Mij heeft gezonden. Ikzelf heb het niet gedaan uit eigen keuze of naar Mijn raad, maar ben door de Vader daartoe gezonden; dat bevel...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...