Welkom

Meditatie

En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. (Hooglied 5:16b)
Christus’ middelaarswerk behelsde zowel lijden als heerlijkheid. En zo roept Hij Zijn gemeente op Hem te volgen, eerst door lijden en daarna in de heerlijkheid. ‘Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen’ (2 Tim. 2:12). Sommigen zouden nu op deze aarde willen heersen en we kunnen met Paulus zeggen: ‘Och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten.’ Maar de leden van het mystieke lichaam moeten aan het Hoofd gelijkvormig worden. Bij Christus ging het lijden voor de heerlijkheid. Zo moet het ook bij ons zijn. Satan en de wereld bieden allebei onmiddellijke heerlijkheid aan, maar dez...

lees meer

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit