Dagelijks Woord

Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. (Galaten 1:4a)


Dit is in zijn kortheid en soberheid een ontroerende zin in de Galatenbrief. Het is een zin uit de groet van Paulus aan de Galaten. De gemeenten in die streek van Klein-Azië hadden zich laten wijsmaken, dat Christus’ werk moest worden aangevuld met eigen werk: wetsonderhouding en besnijdenis. Alvorens Paulus de ban slingert naar de dwaalleraren, spreekt hij de gemeente vriendelijk toe en zegt: Die (dat is de Heere Jezus) Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden.

Hier hebt u het Evangelie op een stuiver geschreven. Kort maar krachtig. In dit woord stelt Paulus ons voor de Heere Jezus, die Zichzelf geeft. Dat kan en wil Hij doen, omdat de Vader hem geeft (...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...