Dagelijks Woord

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. -- Efeziers 1:7-8

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Als een duif

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. (MattheĆ¼s 3:16) 


In deze tekst zien we dat, als de Heere Jezus door Johannes gedoopt is, de Heilige Geest op Hem neerdaalt in de gedaante van een duif. Het opengaan van de hemelen duidt in de Schrift op het plaatsvinden van een goddelijke openbaring. Denk maar aan Jesaja 64:1: Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt. Dat is ook hier het geval. De Geest daalt op de Heere Jezus neer. Christus ontvangt, nu Hij aan het begin van Zijn openbare optreden staat, de kracht van de Heilige Geest. De Geest daalt ne...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...