Dagelijks Woord

Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterken Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden. -- Psalmen 31:2-3

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Onderzoekt de Schriften!
Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. (Johannes 5:39)

Christus is, op het moment dat Hij deze woorden uitspreekt, in gesprek met de Joodse leiders. Hij is met hen in gesprek over Zijn goddelijkheid. De Heere Jezus wijst hen op drie getuigen die Zijn goddelijkheid bevestigen: Johannes de Doper, de werken die Hij doet en het Woord van God. In de tekst van deze meditatie is Jezus met de Joodse leiders in gesprek over het Woord. De Schriften, waarmee deze farizeeën en wetgeleerden vertrouwd waren, getuigen van Hem.
Christus’ woorden klinken als een bevel: Onderzoekt de Schriften. Deze woorden kunnen ook vertaald...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...