Dagelijks Woord

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. -- Hebreeen 2:14-15

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Gods bevestiging van ons werk

En bevestig Gij het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. (Psalm 90:17b)


We staan op de drempel van een nieuw jaar. Een onbekende toekomst ligt voor ons. Hoe zal 2017 verlopen? Wat zal er in het nieuwe jaar gebeuren? Het is, staande op de drempel van een nieuw jaar, van groot belang om de woorden van Mozes aan het slot van Psalm 90 goed op ons in te laten werken. Hij vraagt om bevestiging van zijn werk. Mozes heeft behoefte aan de instemming en goedkeuring van de Heere over zijn bezigheden. Hij doet zijn werk, maar tegelijkertijd heeft hij Gods bevestiging nodig. Mozes weet dat zijn werk, het leiden van het volk Israƫl, niet zonder de goedke...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...