Dagelijks Woord

Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. -- Galaten 1:3-5

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, In Dewelke Ik Mijn welbehagen heb. (Mattheüs 3:17b)


Wie is deze Zoon? Dat is de Zaligmaker Die ons verlost uit de macht van zonden, dood, duivel en hel. Hier moeten wij dan ook leren hoe we tot God komen. Wie zo’n lief kind wil worden van de Vader, die kan dat alleen door Christus worden, alleen door de lieve Zoon, Die bij de Vader op schoot zit. Die de Vader alleen aanziet (Joh. 1:18). Zonder Hem kan niemand tot de Vader komen (vgl. Joh, 14:6). En waarin de Vader een welbehagen heeft, daarin heeft Hij alleen een welbehagen door de Zoon! Daarom, wie tot de Vader wil komen, die moet zich aan dit lieve Kind vastklampen en moet bij dit ...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...