Dagelijks Woord

Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. -- 2 Timoteus 2:11-13

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft. (Jes. 61:1)


Om u te bewegen tot Christus te komen om Zijn Geest te mogen ontvangen, wil ik u de volgende beweegredenen aan de hand doen: Het is volstrekt noodzakelijk dat u de Geest des Heeren hebt; u kunt Hem niet missen, u moet Hem hebben. De wereld kan net zo min zonder de zon, maan en sterren, als u zonder de Geest; want zonder de Geest kunt u niets anders dan zonde doen. Als de ziel is heengegaan, is het lichaam dood en is het nergens meer voor geschikt dan om in een graf te worden gelegd en te verteren. Als de Geest Gods niet in een mens is, is hij dood in zonden en kan hij niets anders doen dan zonde: ‘De Geest is, het Die levend maakt; het ...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...