Dagelijks Woord

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. -- Marcus 12:29-31

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Welkom

Meditatie

Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen de dag Mijner begrafenis.(Joh. 12:7)


De zalving te Bethanië Jezus is op weg naar Jeruzalem en weet wat er gaat gebeuren. ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd, bespot, gegeseld en gedood worden.’ Toch gaat Hij deze weg bewust en in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Op die weg ontmoeten we Hem enkele dagen vóór Pasen, in het huis van Simon de melaatse, die Hem en Zijn discipelen genodigd heeft voor de maaltijd. Daar zijn ook verschillende andere personen die we kennen: Lazarus, Maria en Martha. Die dag heeft Hij in Jeruzalem gepreekt en die avond en nacht is Hij in de intieme kring van Zijn vrienden. Allen ...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...