Dagelijks Woord

Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. -- Openbaring 5:12

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Meditatie

Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalft uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. (Openbaring 3:18)

Het is bekend dat in Laodicea van zachte zwarte wol beroemde kleding werd gemaakt.Maar Jezus zegt: Ik raad u niet, dat ge u uitput om de laatste mode te volgen en in minirokjes u te ontbloten, maar Ik raad u, dat gij van Mij koopt: witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde. Wanneer zou deze openbaring dan plaatshebben? Droegen de vrouwen en mannen van Laodicea geen kleding? Jawel, zelfs zwarte, zegt mijn...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...