Dagelijks Woord

Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. -- 1 Korintiers 5:8

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. (Johannes 14:18)


Tussen Christus en Zijn discipelen bestond een innige band; ja, een onverbreekbare band.Die band was ontstaan met hen die Hij had geroepen om Hem te volgen. Zij hadden Hem liefgekregen omdat Hij hen eerst had liefgehad. Drie jaar lang hebben de discipelen in de buurtvan hun Meester verkeerd. Voor hen stond als een paal boven water dat hun Meester deChristus was, de Zoon van de levende God. Hij was Degene Die Israël zou verlossen. Denkmaar aan het gebed van de dichter van Psalm 130 vers 4 ‘Hij maakt op hun gebeden gansIsraël eens vrij van ongerechtigheden; zo doe Hij ook mij’. Als de Heere Jezus met Zijndiscipelen in de opperzaal is, spreekt Hij over Zi...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...