Dagelijks Woord

De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen. -- Spreuken 11:3

Adres Kerkgebouw
Oude Rijksweg 436
7954 GV ROUVEEN
Leden Inlog
Gebruiker: Wachtwoord:

Turn on JavaScript!

Welkom

Meditatie

Heere, laat hem ook nog dit jaar. (Luk. 13:8)

Er hadden een paar ernstige gebeurtenissen plaatsgehad. Pilatus had enkele Galileƫrs in de tempellaten doden toen zij hun offers daar brachten. En achttien mensen waren onderhet puin bedolven toen de toren van Siloam instortte. Nu leefde er de gedachtedat degenen, die op zulk een droeve wijze aan het einde van hun leven gekomenwaren, toch wel grote zondaren moeten geweest zijn. Die gedachte wijst Jezusvan de hand door tot tweemaal toe te betuigen: Ik zeg u, neen zij; maar indiengij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.

Om dit gezegdebeter te doen verstaan spreekt Jezus dan de gelijkenis waaruit onze tekstgenomen...

Lees meer...

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Lees meer...